Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrs “Pērle” , Rīgas iela 90, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

2021. gads:
“ALTECO” SIA piedalījās centra būvniecībā. Projekta ietvaros tika veiktas sekojošas sistēmas tīklu izbūves: elektroapgāde, zibens aizsardzība un zemējums, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija, videonovērošana, apsardzes signalizācija, telekomunikācija un TV tīkli, personāla izsaukšana, vadības sistēma ventilācijai, elektroapgādes tīkli un elektroapgādes-gaismekļi. Jaunbūve tika nodota ekspluatācijā 25.08.2021.

Pasūtītājs:
Cēsu novada pašvaldība, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101