SIA “Vudlande” ražotne , „Lejasupītes”, Launkalnes pag., Smiltenes novads, LV-4729

2021. gads:
“ALTECO” SIA veica projektēšanas un izbūves darbus automātiskajai ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijai kokapstrādes ražotnē Vudlande.Projekta ietvaros tika izbūvētas un pilnveidotas 6 analogās Automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas “INIM SMART LINE”. Uzņēmumā tika uzprojektēta un izbūvēta moderna IP videonovērošanas sistēma, optikas un datu tīkli. “ALTECO” SIA veic AUATS apkalpošanu un remontu ražotnē. Tehniskās apkopes darbi tiek pildīti saskaņā ar LBN 201-10, LVS CEN TS 54 un MK not. Nr.238 spēkā esošajām normām.

Pasūtītājs:
SIA Vudlande, „Lejasupītes”, Launkalnes pag., Smiltenes novads, LV-4729