Siguldas novada pašvaldība,PII “Pīlādzītis”,Strēlnieku iela 13, Sigulda,Siguldas novads,LV-2150

2021. gads:
“ALTECO” SIA veica automātiskās centralizētās trauksmes balss izziņošanas sistēmas projekta izstrādi atbilstoši Pasūtītāja projektēšanas uzdevumam, kā arī spēkā esošo būvnormatīvu, standartu un tehnisko noteikumu prasībām.Projekta ietvaros tika uzstādīta “Bosch” sistēma-“Plena voice alarm”, ar vietējās vadības iespēju. Sistēmas darbību nodrošina AUATS kontroles panelis “Bentel”.

Pasūtītājs:
Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150