“Valmieras pilsētas pašvaldība” , PII “Vālodzīte ” Smiltenes iela 10, Valmiera, LV-4201

2020. gads:
“ALTECO” SIA veica Valmieras pilsētas pašvaldības PII “Vālodzīte” inženierkomunikāciju izbūvi. Projekta ietvaros tika izbūvēta jauna adrešu automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācija Schneider Electric Esmi

Pasūtītājs:
“Valmieras pilsētas pašvaldība” , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201