Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, Pūces iela 2, Cēsis, Cēsu pilsēta, LV-4101

2018. gads:
“ALTECO” SIA veica automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūvi, vājstrāvu tīklu izbūvi un iekštelpu elektromontāžas darbus.

Pasūtītājs:
Cēsu novada pašvaldība , Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101