Mālpils vidusskola”,Sporta iela 1, Sporta 1, Mālpils novads, LV-2152

2017. gads:
Projekta ietvaros “ALTECO” SIA veica skolas datortīklu un IP telefonijas tīklu izbūvi visā skolā. Tika uzstādītas modernas Mikrotik iekārtas ar wi-fi perifērijām.

Pasūtītājs:
Mālpils novada dome, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads,
LV – 2152