Amatas novada sabiedriskais centrs, Lielā ielā 30, Ieriķi, Amatas novads, LV-4101

2015. gadā tika izbūvēta Automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un apsardzes signalizācija.

Pasūtītājs: Amatas novada pašvaldība, “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101